Projektiranje

Nazovite nas

+385 (0)98 622-195

Sve treba biti predočeno na papiru, nacrtano i isprintano

 Zašto? Nakon naših dogovora na sastanku sve je tako jasno, sve je definirano, a mi ćemo prirediti hrpu nacrta:

  • tlocrte
  • presjeke
  • poglede
  • detalje. 
Projektiranje
Projektiranje - nacrti

Idejno rješenje, idejni projekt, izvedbeni projekt i troškovnik

Idejno rješenje, idejni projekt, pa izvedbeni projekt, troškovnik, su faze za financijsku kontrolu projekta i pouzdano ugovoranje posla s izvođačima.

Projektantski nadzor

Stručni nadzor

Nakon dobre pripreme za izvedbu radova potreban je dodatni trud, angažiranje nadzora koji znači manje stresa, kontrolu cijena i kvaliteto izvođenje  radova.