Cjenik

Cjenik za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog iznosa kupoprodajne cijene.
Najniža ukupna provizija:  4%
Najviša ukupna provizija:  6%

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine naplaćuje se od prodavatelja: od 3% na više, ali ne manje od 8.000,00 kn.
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine naplaćuje se od kupca: od 3% na više, ali ne manje od 8.000,00 kn.
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnju nekretnine.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom: 3%

NAJAM ILI ZAKUP
Provizija se naplaćuje od najmodavca i zakupodavca u postotku u visini mjesečne najamnine.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju manje od 12 mjeseci: 50%
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju od 12 – 59 mjeseci: 100%
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju od 59 mjeseci i više : 200%

UNAJMLJIVANJE ILI ZAKUP
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju manje od 12 mjeseci: 50%
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju od 12 – 59 mjeseci: 100%
Minimalmo za najam ili zakup u trajanju od 59 mjeseci i više 200%


U slučaju da se posao ne realizira, a ugovor je poslan strankama, Agencija naplaćuje
izradu ugovora prema sljedećim kriterijima:
1. Jednojezični ugovor o najmu stana 1.700,00 kuna
2. Dvojezični ugovor o najmu stana 2.600,00 kuna
3. Ugovor o kupoprodaji nekretnine* 3.700,00 kuna
4. Predugovor o kupoprodaji nekretnine 3.200,00 kuna
*Cijena se odnosi isključivo na izradu ugovora za upisane nekretnine, bez složenog
pravnog slijeda dokumentacije, bez hipoteke, upisanih sporova i aktivnih plombi.
- U suradnji s agencijskim odvjetnikom možemo Vam pružiti sve pravne usluge
vezane uz vašu nekretninu. Cijena ovisi o složenosti i vremenu trajanja predmeta.